Перейти на головну сторінку сайту    
на головну/home


Вся бібліографія старої України
Бібліографія
старої
України

Бібліографія дерев'яної архітектури України / Каталоги пам'яток

Каталоги пам'яток


Число записів 28

[Анонім] Государственный список памятников архитектуры общесоюзного значения. – М. : 1950 г. – 39 с.

[Анонім] Про затвердження списку пам'ятників мистецтва, історії та археології УРСР. – Зібрання постанов уряду УРСР, 1965 р., № 7, с. 38 – 65.

Шифр Національної бібліотеки України : Ж20910

[Анонім] Про доповнення списку пам'ятників містобудування і архітектури УРСР, що перебувають під охороною держави. – Зібрання постанов уряду УРСР, 1979 р., 10, с. 11 – 60.

Шифр Національної бібліотеки України : Ж20910

[Анонім] Перелік споруд, які підлягають виключенню із списку пам'яток містобудування і архітектури УРСР, що перебувають під охороною держави. – Зібрання постанов уряду УРСР, 1983 р., № 11, с.

Шифр Національної бібліотеки України : Ж20910

[Анонім] Spis zabytków architektury i budownictwa województwa Przemyskiego. – Przemyśl : 1984.

"Перелік пам'яток архітектури і будівництва Перемиського воєводства".

[Анонім] Zabytki województwa stanisławowskiego : wykaz z lat 1920 – 1929, opracowany przez pracowników lwowskiego okręgu konserwatorskiego. – Warszawa : 1998.

"Пам'ятки Станіславівського воєводства : список 1920 – 1929 рр., опрацьований співробітниками львівського округу охорони пам'яток".

[Антипов І.В.] Антипов И.В. Древнерусская архитектура 2 п.13 – 1 тр.14 в. : каталог памятников. – Спб. : и-во Спб.ун-та, 2000 г. – 204 с.

1. Північно-східна Русь. 2. Північно-західна Русь. 3. Галицька земля. 4. Волинь.

Глаголев А. Краткое обозрение древних русских зданий и других общественных памятников. – "Материалы для статистики Российской империи", Спб., 1839 г., т. 1, с. 83 – 132; 1841 г., т. 2, с. 3 – 204.

Ч. 1 : пам'ятки власне російські : А). фортеці; Б). церкви та монастирі.

Іванусів О.В. Церква в руїні : загибель українських церков Перемиської єпархії. – St.Catharines : Видання св.Софії, 1987 р. – 350 с.

Історичний нарис. Церкви апостольської адміністрації Лемківщини. Церкви злучених єпархій Перемиської, Самбірської і Сяніцької. Неіснуючі та інші церкви.

Рец. : Романів О. – ЗНТШ, 1994 р., т. 227, с. 493 – 496. Описано церкви на терені тієї частини давньої Перемиської єпархії, яка нині належить Польщі. Кольорові фотографії та короткі описи церков. Текст паралельно українською та англійською мовами.

[Колективна_праця] Пам'ятники архітектури УРСР, що перебувають під державною охороною : список. – К. : Держбудвидав, 1956 р. – 111 с. – Для службового користування.

Шифр Національної бібліотеки України : ВО655953

Всього 1517 споруд.

[Колективна_праця] Памятники градостроительства и архитектуры УССР : иллюстрированный справочник-каталог. – К. : Будівельник, 1983 г., т. 1 = 160 с.; 1985 г., т. 2 = 336 с.; 1985 г., т. 3 = 337 с.; 1986 г., т. 4 = 375 с.

Шифр Національної бібліотеки України : В332634/тт.

Т. 1 : Київ; Київська обл.; т. 2 : Вінницька – Кримська обл.; т. 3 : Львівська – Рівненська обл.; т. 4 : Сумська – Чернівецька обл.

[Колективна_праця] Памятники истории и культуры Украинской ССР : каталог-справочник. – К. : Наукова думка, 1987 г. – 736 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВС25197

Містить дані про 4700 пам'ятників В.І.Леніну, а також інші пам'ятки.

[Колективна_праця] Державний реєстр національного культурного надбання : пам'ятки містобудування і архітектури. – К. : 1993 р. – 337 с.

[Колективна_праця] [Каталог пам'яток архітектури Івано-Франківської області]. – Вісник Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 1999 р., № 17. – 94 с.

1423 споруди, з них 513 культових.

[Колективна_праця] Звід пам'яток історії та культури України. – К. : ГРУРЕ, 1999 р. – ...

Шифр Національної бібліотеки України : С10067/тт.

Київ, т. 1, ч. 1 = 1999 р., 24, 579 с. [А – Л].

[Колективна_праця] Пам'ятки архітектури і містобудування України : довідник Державного реєстру національного культурного надбання. – К. : Техніка, 2000 р. – 16, 327, 320 с.

Шифр Національної бібліотеки України : Д3180

[Котлінський Н.] Котлинский Н. Список церквей и монастырей Холмской Руси (б[ывшей] Люблинской и Седлецкой губернии), существовавших до унии и во время её по сохранившимся известиям и памятникам старины. – Холм : 1913 г.

[Кучерук М.М.] Державний реєстр національного культурного надбання : пам'ятки містобудування і архітектури України. – Пам'ятки України, 1999 р., № 2-3, с. 1 – 176.

Логвин Г.Н. Украина и Молдавия. – М. : Искусство, 1982 г. – 44, 455 с.

2 вид. : М. : Искусство, 1986 г. – 45, 496 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА391805 (1 вид.) ВА472657 (2 вид.)

[Офманський М.] Offmański M. Słownik miejscowości, w których znajdują się jeszcze zabytki czasów Piastówskich i Jagiełłońskich (963 – 1572) : królewstwo Polske, Litwa, Cesarstwo, Galicya, w.ks.Krakowskie, w.ks.Poznańskie, Śląsk, Spiż i Bukowina. – Warszawa : 1906. – 207 s.

Шифр Національної бібліотеки України : ІА290

"Словник місцевостей, в яких зберігаються ще пам'ятки доби П'ястів і Ягелонів (963 – 1572 рр.) : королівство Польське, Литва, Цісарство, Галичина, велике князівство Краківське, велике князівство Познанське, Сілезія, Спіш та Буковина".

Попова Л.А. Фотоальбом українських пам'яток 16 – 18 ст. – Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР, 1958 р., № 4, с. 166 – 167.

Сирохман М. Церкви України : Закарпаття. – Льв. : МС, 2000 р. – 880 с.

Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 74 – 159.

Слободян В. Церкви України : Перемиська єпархія. – Льв. : 1998 р. – 863 с.

Опис тієї частини колишньої Перемиської єпархії, що нині є у складі України. Фотографії та короткі описи.

[Странський А.І.] Stránský A.I. Materiale k soupisu uméleckých památek na Podkarpatské Rusi. – Praha : 1924, d. 1.

"Матеріали до списку пам'яток мистецтва на Підкарпатській Русі".

[Тишкевич К.] Tyszkiewicz K. Wiadomość historyczna o zamkach, horodyszczach i okopiskach starożytnych na Litwie i Rusi Litewskiej. – Teka wileńska, 1858, № 6, s. 103 – 137.

"Історична відомість про давні замки, городища та окописька на Литві та Литовській Русі".

[Токарський Ю.] Tokarski J. Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie. – Warszawa : Burchart edition, 2000, t. 1 = 322 s.

"Ілюстрований провідник по пам'ятках культури на Україні".

[Ширяєв Н.Л.] Ширяев Н.Л. Исторические памятники русского периода истории Новороссии и Бессарабии. – Од. : 1884 г. – 45 с.


Повна "Бібліографія старої України" завжди доступна на компакт-диску. Клацніть по посиланнях, щоб замовити собі цей диск.© 2007-2009, Olena Krushynska (derevkhramy@ukr.net)
Всі права застережені відповідно до чинного законодавства України.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише за узгодженням з автором.
[an error occurred while processing this directive]