Перейти на головну сторінку сайту    
на головну/home


Вся бібліографія старої України
Бібліографія
старої
України

Бібліографія дерев'яної архітектури України / Окремі населені пункти

Окремі населені пункти


Записи даного розділу відсортовано за географічними назвами


Бездрик

[Фомін П.] Фомин П. Церковные древности с.Бездрик Сумского уезда Харьковской губернии. – Хк. : 1916 г. – 15 с., 7 л.илл.

Шифр Національної бібліотеки України : ВО407999

Белзець

[Сиговський П.] Sygowski P. Drewniana cerkiew greckokatolicka p.w.Św.Bazylego Wielkiego w Belżcu, woj.zamojskie, pow.Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie. – "Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej", Lańcut, 1999, s. 293 – 334.

"Дерев'яна грекокатолицька церква св.Василя Великого у с.Белзець Люблінського воєводства, повіт Томашув-Любельський".

Березів

[Корнецький М.] Kornecki M. Wyniki objazdu inwentaryzacyjnego zabytków powiatu Brzozowskiego w woj.Rzeszowskim : budownictwo drewniane, malarstwo i rzeźba. – Biuletyn historii sztuki, 1964, № 3, s. 221 – 222.

"Результати інвентарізаційного об'їзду пам'яток Березівського повіту Ряшівського воєводства : дерев'яне будівництво, малярсто і різьба".

Березна

Таранушенко С.А. Церква майстра Панаса Шолудька [у м-ку Березна]. – "Український календар на 1972 р.", Варшава, 1971 р., с. 267 – 269.

Берислав

Ляликов Ф. Достопримечательности Воскресенской церкви в Бериславе. – Записки Одесского общества истории и древностей, 1844 г., т. 1, с. 606 – 607.

Бещади

[Крицінський С.] Kryciński S. Cerkwie w Beszczadach. – Warszawa : 1991. – 67 s.

2 вид. : Pruszków : 1995.

"Церкви в Бещадах".

Біла-Підляська

[Йодловський А.] Jodłowski A. Dzieje objektów zabytkowych w wybranych miejscowościach woj.bialskopodlaskiego. – Biała Podlaska : 1996. – 84 s.

"Історія пам'яток у вибраних місцевостях Біло-Підляського воєводства".

[Сенюк Б.] Seniuk B., Zwierzchowski R. Cerkwie hrabstwa bialskiego na rysunkach Leonarda Targońskiego geometry przysięglego jego królewskiej mości [z 1781 r.]. – Lubelszczyzna, 1996, № 2, s. 69 – 85.

"Церкви Біло-Підляського графства на рисунках Леонарда Таргоньського, присяжного геометра його королівської милості [з 1781 р.]".

Білоусівка:Тульчинського району

Широцький К.В. Білоусівська церква. – Основа (Од.), 1915 р., № 2, с.

Шифр Національної бібліотеки України : Ж1285

Богодарове

[Разгильдяєв І.] Разгильдяев И. Описание устройства и достопримечательностей Царице-Александровской церкви Харьковской губернии Изюмского уезда с.Богодарова, построенной коллежским асесссором помещиком Иваном Петровичем Плещеевым. – Харьковские губернские ведомости, 1863 г., № 72.

Бойківщина

Данилюк А. Скарби Бойківщини [- твори дерев'яної архітектури]. – Будуємо інакше (Льв.), 1998 р., № 1, с. 16 – 17.

Брацлав

Малаков Д.В. По Брацлавщине : от Винницы до Тульчина. – М. : Искусство, 1980 г. – 176 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО232491

Буковина

Гоберман Д.Н. По северной Буковине. – Лг. : Искусство, 1983 г. – 176 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО233747

[Ромшторфер К.] Romstorfer K. Typus der Kloster-Kirche in der Bukowina. – Mitteilungen der k.k.Central-Comission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historische Denkmale, 1890,

"Тип монастирської церкви на Буковині".

[Ромшторфер К.] Romstorfer K. Die Kirchenbauten in der Bukowina. – Mitteilungen der k.k.Central-Comission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historische Denkmale, 1896,

Шифр Національної бібліотеки України : ?

"Церковні будівлі на Буковині".

[Ромшторфер К.] Romstorfer K. Die moldauisch-byzantinische Baukunst. – Allgemeine Bauzeitung, 1896, № .

"Молдавсько-візантійське зодчество". Про церкви Буковини, Молдавії, Валахії.

Слободян В. Церковна архітектура українців південної Буковини. – Архітектурна спадщина України, 1994 р., т. 1, с. 195 – 208.

Верхні_Устерики

[Аугустин М.] Augustyn M. Cerkiew w Ustrzykach Górnych. – Bieszczad, 1995, t. 3, s. 29 – 31.

"Церква у Верхніх Устериках". Фото пам'ятки, невідомої на вигляд.

Вижниця

[Рибачук А.] Рыбачук А. Слава вам, мастера из Ривни. – Декоративное искусство СССР, 1974 г., № 5, с. 25 – 26.

Дерев'яна церква Дмитра у м-ку Вижниця.

Викоти

[Мокловський Т.] Mokłowski T. O sposobach badania i konserwowania zabytków u nas : cerkiew drewniana w Wykotach pow.Samborski. – Czasopismo techniczne, 1914, № 7, s. 77 – 78, il.

"Про способи дослідження та консервації пам'яток у нас : дерев'яна церква у Викотах у Самбірському повіті".

Вишеньки:Рожищенського району

[Бриковський Р.] Brykowski R. Drewniany i ostatni. – Spotkania z zabytkami, 1994, t. 18, № 5, s. 18 – 20.

2 вид. : Wołanie z Wołynia, 1997, № 1, s. 7 – 9.

"Дерев'яний і останній" [костел у с.Вишеньки біля Луцька].

Вінниця

[Анонім] Древности Винницы. – Исторический вестник, 1888 г., № 3, с. 752 – .

Бируля О. Архітектурна історія Вінниці. – Вн. : 1930 р. – 68 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВИ30800/5; ДІБ : 9(С2) / Б-648

Вовків

Харчук Х. Дерев'яна церква у Вовкові. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 5, с. 56 – 59.

Волинь

Абрамович Н. Волинська старовина : опис пам'яток старовинної архітектури на Волині за Г.Лукомським. – Жт. : 1918 р.

[Анонім] Памятники Волыни : фотографические снимки. –

Шифр Національної бібліотеки України : 19.75 (з б-ки КПЛ)

[Анонім] Об издании памятников русской старины на Волыни. – Волынские губернские ведомости, 1866 г., №№ 40 – 41.

[Бабич Л.] Храми Волині. – Луцьк : 2002 р. – 154 с.

[Голубєв С.Т.] Голубев С.Т. Археологическая заметка о памятниках старины, находящихся в некоторых местностях Волынской епархии. – Труды Киевской духовной академии, 1876 г., № 3, с. 615 – 631; № 4, с. 215 – 226.

Данилюк А.Г. Волинь : пам'ятки народної архітектури. – Луцьк : Надстир'я, 2000 р. – 97 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА603419

[Дуткевич Ю.] Dutkiewicz J. Zarys historyczny rowzoju architektury na Wołyniu. – Wołyńskie wiadomości techniczne, 1934, № 4-5, s. 3 – 8; 1937, № 11-12, s.

"Історичний нарис розвитку архітектури на Волині".

[Збірка_праць] Архітектура Волині : історія та сучасність. – К. : 1992 р. – 88 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

[Лукомський Г.К.] Волынская старина в рисунках Г.К.Лукомского. – Б.м., б.г. – 8 илл.

Шифр Національної бібліотеки України : СО14755

[Лукомський Г.К.] Лукомский Г.К. Волынская старина : описание памятников старинной архитектуры. – Искусство в южной Росии, 1913 г., №№ 7 – 8.

[Попек Л.] Popek L. Świątunie Wołynia. – Lublin : 1997, t. 1 = 370 s.

"Святині Волині".

[Попек Л.] Wołyń : ocalić od zapomnienia. – Lublin : 1997. – 248 s.

"Волинь : врятувати від забуття".

Прахов А.В. О волынских древностях. – Волынские епархиальные ведомости, 1890 г., №№ 7, 9.

[Слешинський Ю.] Śleszyński J. Album pamiątek Wołynia. – Miesięcznik heraldyczny, 1931, t. 10, № 5, s. 111 – 113.

"Альбом пам'яток Волині".

[Фотинський О.А.] Фотинский О.А. Экскурсия по Волынской губернии для описания памятников старины. – Киевская старина, 1890 г., № 12, с. 196 – 206 (д.).

Волиця-Деревлянська

[Сиговський П.] Sygowski P. Monastyrska cerkiew p.w.Wniebowstąpienia pańskiego w Wolicy Derewlańskiej w świetle wizytacji z lat 20-30-ch 18 w. z archiwum państwowego w Lublinie. – "Волинська ікона", Луцьк, 2003 р., с. 145 – 149.

"Монастирська церква Вознесіння у Волиці Деревлянській у світлі візитацій з 20-30-х рр. 18 ст. з державного архіву в Любліні". Викладено матеріали 3 візитацій : 1722, 1732, 1737 рр.

Галичина

[Білоус Ф.І.] Белоус Ф.И. Церкви русские в Галиции и на Буковине в сравнении со зданиями и храмами у иных, преимущественно древних народов. – Коломыя : тип.М.Белоуса, 1877 г. – 184 с.

[Вольфскрон] Wolfskron Über einige Holzkirchen in Mähren, Schlesien und Galizien. – Mitteilungen der k.k.Central-Comission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historische Denkmale, 1858,

"Про деякі дерев'яні церкви в Моравії, Сілезії та Галичині".

[Головацький Я.Ф.] Головацкий Я.Ф. Об исследовании памятников русской старины, сохранившихся в Галичине и Буковине. – "Труды 1-го археологического съезда", М., 1873 г., т. 1, отд. 2, с. 219 – 242.

Скельні монастирі Бубнище, Розгірче (з малюнком). Урич = Тустань. Печера св.Онуфрія біля колишнього монастиря в с.Рукомиш. Могили. Церква Богородиці в Галичі на Дністрі. Церква Пантелеймона біля Залукви. Лаврів. Спас (церква розібрана в 1816 р.).

Буковина : церква в с.Золовець. Монастирі Путна, Сучавиця. Церква в с.Радівці. Монастир Драгомирна.

Термінологія будівництва дерев'яних церков. Крехівський монастир.

[Лукомський Г.К.] Лукомский Г.К. Галиция в её старине : очерки по истории архитектуры 12 – 18 вв. – Пг. : 1915 г. – 127 с., 15 л.илл.

Шифр Національної бібліотеки України : каб.образотв.мистецтв

[Лукомський Г.К.] Лукомский Г.К. Старинное зодчество Галиции. – Аполлон, 1915 г., №№ 1 – 2.

[Новицький О.П.] Новицкий А.П. Украинская церковная архитектура Галиции. – Украинская жизнь, 1914 г., № 11-12, с.

[Свєнціцький І.С.] Свенцицкий И.С. Галицко-русское церковное зодчество. – Львовский вестник, 1915 г., № 4, с.

[Спіс Т.] Spiss T. Wykaz drewnianych kościołów i cerkwi w Galicyi. – Lw. : 1912. – 13, 92 s.

"Перелік дерев'яних костелів і церков у Галичині".

Стасов В.В. Русская деревянная архитектура в Галиции. – Вестник изящных искусств, 1886 г., № 4, с.

Шифр Національної бібліотеки України : IX.12.10/С

Ганна

[Бриковський Р.] Brykowski R. Dzieje budowlane drewnianej unickiej cerkwi w Hannie. – Ochrona zabytków, 1987, № 4, s. 269 – 277.

"Будівельна історія дерев'яної уніатської церкви у Ганні".

Гребенне

[Завалень Є.] Zawałeń E. Problematyka badawcza drewnianych cerkwi na prykładzie zabytku z Hrebennego. – 1993, t. 2, № 5-6, s. 9 – 11.

"Проблематика дослідження дерев'яних церков на прикладі пам'ятки з Гребенного".

Гуцульщина

Гоберман Д.Н. Гуцульщина – край искусства. – М. : 1966 г. – 92 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВО985008

Гоберман Д.Н. По Гуцульщине. – Лг. : Искусство, 1979 г. – 168 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО223721

Данилюк А.Г. Скарби народної архітектури Гуцульщини : етнографічний нарис. – Льв. : Логос, 2000 р. – 135 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА603298

[Могитич І.Р.] Могытыч И.Р. Крещатые церкви Гуцульщины. – Архитектурное наследство, 1979 г., т. 27, с. 97 – 107.

Дмитровичі:Мостиського району

Откович В.И. Архитектурно-художественный ансамбль в Дмитровичах. – "Памятники культуры : новые открытия 1988 г.", М., 1989 г., с. 382 – 392.

Шифр Національної бібліотеки України : Ж66798

Дерев'яна церква Миколи 1640 р., написи 1655, 1705, 1773 р. Імовірно, перенесена з с.Конюшей. Огорожа 1816 р. Дерев'яна дзвіниця, іконостас, стінопис.

Дністер р.

Жарких М.І. Пам'ятки архітектури Дністра та Стрия. – "Дослідження Дністра", Льв.-К., 1998 р., с. 120 – 145.

Статистичні дані про пам'ятки та опис 20 пам'яток, 50 фотографій.

Дрогобич

Бервецький З. Шедеври українського барокко – дрогобицькі дерев'яні церкви святого Юра і Воздвиження чесного хреста. – "Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях", Дрогобич, 1998 р., с. 3 – 5.

С. 3 : "Згадаємо також про особливий характер приниження, який довелося пережити Святоюріївському храму у роках 1752 – 1755, коли ключі від нього тримав жид-орендар Лейба Зельман". С. 4 : "У 60-х рр. 20 ст. дрогобицькі дерев'яні церкви були закриті [...] Ключі від них на цей раз зберігалися у головного архітектора міста".

Болюк О. Основні елементи декорування дерев'яного сакрального будівництва на прикладах дрогобицьких пам'яток архітектури. – "Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях", Дрогобич, 1998 р., с. 77 – 80.

Випуски вінців зрубів; галереї; одвірки.

Васильків Л. Меценати дрогобицьких церков св.Юра та Воздвиження чесного хреста. – "Сакральне мистецтво Бойківщини", Дрогобич, 1997 р., с. 18 – 20.

Проаналізовано численні донаторські написи 1636 – 1825 рр.

[Дзедушицький В.] Dzieduszycki W. Fara łacińska i cerkiew św.Jura w Drohobyczu. – Przegłąd archeologiczny, 1883, № 2, s. 6 – 15.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

"Латинський парафіяльний костел і церква св.Юра у Дрогобичі".

Єрмоліна Л.В. Перлини народного розпису Бойківщини. – "Скарби Франкового краю", Льв., 1989 р., с. 25 – 27.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА505209

Розписи дерев.церков у Дрогобичі.

Кобєлєв О.В. Пам'ятка 17 віку в Дрогобичі [- церква Юра]. – Архітектура Радянської України, 1941 р., № 4, с. 43.

[Крицінський С.] Kryciński S. Drewniane cerkwi Drohobycza. – Spotkania z zabytkami, 1992, t. 16, № 4, s. 17 – 19.

"Дерев'яні церкви Дрогобича".

Летнянчин Л. Трактування сюжету "Древо Ієсея" в стінописі церкви св.Юра в Дрогобичі. – "Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях", Дрогобич, 1998 р., с. 96 – 102, 2 іл.

Цей сюжет мало поширений в давньому православному мистецтві; в Україні він простежується з с.17 ст. у гравюрах друкованих книг, але був дуже популярний понад 100 років. В церкві Юра цей розпис виконано в 1691 р.

[Міляєва Л.С.] Миляева Л.С. Росписи церкви Воздвижения [в Дрогобыче]. – Творчество, 1980 г., № 7, с. 29 – 31.

Шифр Національної бібліотеки України : Ж27288

Могитич І. Датування та реконструкція будівельних періодів пам'ятки архітектури 16 – 18 ст. – церкви св.Юрія в Дрогобичі. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 5, с. 48 – 55.

Ремешило-Рибчинська О., Клименюк Т. Дерев'яні церкви Дрогобича та виконання їх обмірних креслень Львівською архітектурною школою. – "Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях", Дрогобич, 1998 р., с. 35 – 39, 12 іл.

Обміри пам'яток Дрогобича в 1880 – 1885 рр. Ю.Захарієвичем та його помічниками.

[Рихтер З.] Rychter Z. [Фотографії пам'яток Дрогобича]. – Wisła, 1902, № 5, s. 670 – 671.

Дзвіниця при церкві; старожитна церква, принесена з-під Києва, що налічує біля 400 років; стара ратуша; бік та ґанки церкви.

[Саський К.] Saski K., Wolff Cz. Cerkwie drewniane w powiecie drohobyckim i stryjskim. – Teka konserwatorska (Lw.), 1910, t. 3, № 88-99, s. 18.

"Дерев'яні церкви у Дрогобицькому і Стрийському повітах".

Свєнціцький І.С. Тематичний уклад стінопису церкви св.Юра в Дрогобичі. – Літопис Бойківщини, 1938 р., т. 10, с. 67 – 74.

2 вид. (фрагмент) : "Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях", Дрогобич, 1998 р., с. 65 – 67.

Скибак І.М. Воздвиженська церква та церква св.Юра в Дрогобичі як музейно-краєзнавчі об'єкти. – "Історія релігій в Україні : ТД", К., 1995 р., т. 5, с. 428 – 429.

Скоп Л.А., Друзюк-Скоп Г.П. Еволюція іконостасної стіни Воздвиженської церкви в Дрогобичі. – "Скарби Франкового краю", Льв., 1989 р., с. 33 – 35.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА505209

Скоп Л. Перлина бойківської архітектури – церква Воздвиження 15 – 18 ст. в Дрогобичі. – Бойки (Дрогобич), 1993 р., № 1-7, с. 16.

Скоп Л.А. Церква св.Юра в Дрогобичі 15 – 18 ст. : нові дослідження. – "Пам'ятки архітектури і монументального мистецтва в світлі нових досліджень", К., 1996 р., с. 81 – 82.

На композиції "Голгофа" знайдено дату 1669 р.; це – робота Стефана Поповича Медицького. В приділі над бабинцем відкрито іконостас п.17 ст., який перероблявся десь в к.17 ст. Перебудову церкви в 1678 р. здійснив, напевно, Григорій Тесля з Дрогобича (є подібність до перебудованої ним церкви в с.Вовче, де є його підпис 1680 р.).

Скоп Л. Церква св.Юрія в Дрогобичі. – Жива вода (Трускавець), 1997 р., липень, № 8, с.

Скоп П. Спроби реконструкції дрогобицьких церков 15 – 18 ст. святого Юра та Воздвиження чесного хреста. – "Сакральне мистецтво Бойківщини", Дрогобич, 1997 р., [т. 2,] с. 82 – 86.

Скоп П. Стилістичні особливості декоративної пластики в інтер'єрах церков св.Юра та Воздвиження чесного хреста в Дрогобичі. – "Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях", Дрогобич, 1998 р., с. 87 – 95, 7 іл.

Іконостас церкви св.Юра виконаний в 1659 – 1669 рр. під керівництвом Стефана Медицького, в стилі маньєризму. В ньому можна простежити синтез рис італійського і нідерландського маньєризму. Іконостас церкви Воздвиження споруджувався в два етапи. Частина, зроблена в с.17 ст., виконана в стилі маньєризму, тоді як частина, зроблена в с.18 ст. під керівництвом В.Глібкевича – в стилі бароко.

Скоп-Друзюк Г.П., Скоп Л.А. Церква Воздвиження чесного хреста 15 – 17 ст. в Дрогобичі : нові дослідження. – "Пам'ятки архітектури і монументального мистецтва в світлі нових досліджень", К., 1996 р., с. 79 – 81.

Знайдено рештки незакінченого іконостасу 1 п.17 ст.; в 1664 – 1669 рр. над іконостасом працював дрогобицький маляр Стефан Попович Медицький (пом. 1689 р.). В с.18 ст. її прикрасив своїми іконами священик церкви Василь Глібкевич (пом.1770 р.).

Смірнов Ю. Перші дослідження дрогобицьких церков св.Юра та Воздвиження чесного хреста. – "Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях", Дрогобич, 2000 р., с. 11 – 29, 2 іл.

Від В.Площанського (1867 р.) до 1939 р.

Шаленко В. Яким був вигляд вікон дрогобицьких церков св.Юра та Воздвиження чесного хреста у 17 ст. – "Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях", Дрогобич, 2000 р., с. 116 – 125, 2 іл.

В них використовувались круглі шибки з гутного скла, які розсіювали прямі промені сонця.

Юрченко П.Г. Видатна пам'ятка народного мистецтва [- церква Юра в Дрогобичі]. – Українське мистецтвознавство, 1969 р., т. 3, с. 99 – 108.

С. 108 : "Значна частина церкви св.Юра, тобто нижній ярус бабинця і нефа, є фрагментом стародавньої дерев'яної церкви, перевезеної до Дрогобича [...] Ці фрагменти відносяться до к.15 – п.16 ст. отже, цей зруб є одним з найстаріших на Україні".

Жмудь

[Сиговський П.] Sygowski P. Greckokatolicka drewniana cerkiew pw.Podwyższenia krzyża świętego w Żmudzi w województwie chelmskim. – Lubelszczyzna, 1996, № 3, s. 121 – 133.

"Грекокатолицька дерев'яна церква Здвиження чесного хреста в Жмуді у Холмському воєводстві".

Жовква

[Слободян В.М.] Жовківщина : історико-архітектурні описи церков. – Жовква : 1998 р. – 186 с.

Журавне

Долинська М., Присяжний К. Дерев'яні споруди в Журавному Сумської області. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1998 р., т. 10, с. 146 – 147, 3 іл.

Церква 1822 р., млин, міст.

Закарпаття

[Анонім] Пам'ятники Закарпаття : довідник-путівник. – Ужгород : Карпати, 1972 р. – 111 с., 16 арк.іл.

Шифр Національної бібліотеки України : АО200829

[Анонім] Альбом українських церков : Закарпаття, Лемківщини, Холмщини та Підляшшя. – Лондон : 1988 р.

Ашкіназі М.І. Світ дивної старовини. – Ужгород : Карпати, 1969 р. – 144 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО188973

Пам'ятки архітектури Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.

[Вавроушек Б.] Vavroušek B. Církevni památky na Podkarpatské Rusi. – Praha : 1929.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

"Церковні пам'ятки на Підкарпатській Русі".

Гоберман Д.Н. Памятники деревянного зодчества Закарпатья. – Лг. : Аврора, 1970 г. – 34 с., 43 л.илл.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА142831

[Гулка Р.] Hulka R. Podkarpatská Ruś. – Praha : 1922, ser. 1.

"Підкарпатська Русь". Т. 1 : дерев'яні костелики та дзвіниці.

[Жолтовський П.М.] Жолтовский П.Н. По Закарпатью. – Декоративное искусство СССР, 1966 г., № 4, с. 26 – 30.

Пам'ятки архітектури.

Залозецький В.Р. Найважніши типи дерев'яних церков на Підкарпатській Русі. – Підкарпатська Русь, 1923 р., № 1, с. 4 – 7.

Залозецький В.Р. Романські і готицькі будівлі на території Підкарпатської Русі. – Науковий збірник товариства "Просвіта", 1923 р., т. 2, с.

Купар А.К. Основные пути развития архитектуры Закарпатья. – "ТД 17-й НК Ужгородского университета. Серия технических наук", Ужгород, 1963 г., с. 16 – 20.

Шифр Національної бібліотеки України : ВО874965

Лисенко Т.Л. Культовое деревянное зодчество Закарпатья и его аналоги в соседних регионах. – Архитектурное наследство, 1983 г., т. 31, с. 51 – 56.

Логвин Г.Н. Дерев'яні храми Закарпаття : Стеблівка, Данилове, Сокирниця, Олександрівка. – К. : Мистецтво, 1967 р. – 10 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

Макушенко П.И., Петрова З.А. Народная архитектура Закарпатья. – К. : Госстройиздат, 1956 г. – 162 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВО642911

Макушенко П.И. Народная деревянная архитектура Закарпатья : 18 – н.20 вв. – М. : Строийздат, 1976 г. – 98 с., 74 фото.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА280640

Теслярське мистецтво. – с. 11 – 26.

Житлові і господарські будівлі. – с. 27 – 44.

Культові споруди. – с. 45 – 98.

Окрім фотографій, книга містить масу креслень планів і розрізів пам'яток. С. 7 : "До наших днів у Закарпатті збереглось біля сотні пам'яток дерев'яної культової архітектури".

Мушинка М. Дерев'яні церкви Закарпаття під загрозою. – Пам'ятки України, 1995 р., № 1, с. 102.

Після занепаду совєтської влади з'явилась можливість будувати церкви, тому старі храми руйнують.

Петрова З.О., Макушенко П.І. Народна архітектура Закарпаття. – Вісник Академії архітектури УРСР, 1951 р., № 3, с. 31 – 39.

[Поп І.І.] Поп И.И., Поп Д.И. В горах и долинах Закарпатья. – М. : Искусство, 1976 г. – 135 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО197963

Сирохман М.В. До питання про збереження пам'яток дерев'яної архітектури Закарпаття. – "Тези доповідей 1-ї народознавчої науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Михайла Лучкая", Ужгород, Карпати, 1989 р., с. 90 – 91.

Сирохман М. Втрачений скарб. – Жовтень, 1989 р., № 10, с. 86 – 91.

Шифр Національної бібліотеки України : Ж26476

Про загиблі пам'ятки архітектури. 1929 р. було 125 церков та 86 дзвіниць, в т.ч. у Тячівському районі 17 (залишилось 5).

Сирохман М. Втрачені дерев'яні архітектурні пам'ятки Закарпаття. – Пам'ятки України, 1992 р., № 2-3, с. 70 – 75; 1993 р., № 1-6, с. 186 – 191; 1995 р., № 1, с. 98 – 101.

Сирохман М. Дерев'яні церкви на Закарпатті [13 – 19 ст.]. – Літопис червоної калини, 1994 р., № 7-9, с. 53 – 55.

Сирохман М. Нові втрати [пам'яток архітектури на Закарпатті]. – Пам'ятки України, 1996 р., № 3-4, с. 142.

Влітку 1994 р. розібрана і спалена греко-католицька дерев'яна церква Знесіння в с.Кобилецька Поляна (можливо, 1512 р.).

В серпні 1994 р. згоріла греко-католицька дерев'яна церква Різдва богородиці в с.Стеблівка.

Сова П.П. Архітектурні пам'ятки Закарпаття. – Ужгород : Закарпат.обл.вид., 1958 р. – 104 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВО695685

[Странський А.І.] Stránský A.I. Prehled archiwálnich dat o drevnych cerkvíeh na Podkarpatské Rusi. – "Sbornik archeol. i narodopisn.odboru Slovenského Vlastivéd. Muzea za r.1924 – 1931", Bratislava, 1931, s.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

"Перегляд архівних даних про дерев'яні церкви на Підкарпатській Русі".

Туполев М.С. Берегите народное зодчество [Закарпатья]. – Строительство и архитектура, 1968 г., № 8, с. 38 – 39.

Запоріжжя

[Яворницький Д.І.] Эварницкий Д.И. Церковные памятники Запорожья. – Исторический вестник, 1893 г., № 6, с. 770 – 782, 2 илл.

Заріччя

[Пшемик Е.] Przemyk E., Przemyk H. Zarzeckie kapliczki i krzyże przydrożne. – Zarzecze : 1994. – 84 s.

"Заріцькі каплички та придорожні хрести" [у Заріччі Перемиського воєводства].

Західна_Україна

Безсонов С.В. Архитектура западной Украины и западной Белоруссии. – Архитектура СССР, 1939 г., № 11, с. 61 – 66.

Безсонов С.В. Архитектура западной Украины. – М. : и-во АА СССР, 1946 г. – 95 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВО407804

Виноградов В.А. Архитектурные памятники западной Украины. – Архитектура СССР, 1939 г., № 9, с. 70 – 73.

[Лесик О.В.] Лесик А.В. Использование памятников архитектуры западных областей УССР под музеи. – Строительство и архитектура, 1983 г., № 1, с.

Сенів І.В. Народна архітектура західних областей УРСР в художніх творах О.Л.Кульчицької. – Матеріали з етнографії та художнього промислу, 1957 р., т. 3, с. 160 – 171.

Холостенко М.В. Деякі питання історії архітектури західної України. – Архітектура Радянської України, 1939 р., № 11, с. 25 – 30.

Звенигородка

[Доманицький В.М.] Доманицкий В.Н. Отчёт об археологической экскурсии в Звенигородский уезд летом 1901 г. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1903 г., т. 17, № 3, отд. 1, с. 86 – 112.

Зіньків:Полтавської обл.

[Твердохлібов О.Д.] Твердохлебов А. Осколки старины в Зеньковском уезде. – Киевская старина, 1905 г., № 7-8, с. 59 – 74.

Івано-Франківськ

Баран В.Л., Шеремет О.П. Історії промовисті сторінки : путівник по історико-революційних та архітектурних пам'ятниках Прикарпаття. – Ужгород : Карпати, 1971 р. – 120 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО195506

Досить змістовна розповідь про пам'ятки архітектури області.

Камінь-Каширський

Пась Н. З історії свято-Іллінської церкви у м.Камені-Каширському. – "Пам'ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир'я, 2000 р., с. 74 – 76, 3 іл.

Історія церкви за 1700 – 1990 рр.

Кам'янець-Подільський

[Анонім] Кам'янець-Подільський історичний музей-заповідник : путівник. – Льв. : Каменяр, 1982 р. – 103 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО231398

[Климчук О.] Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець". – К. : Тріумф, 2000 р. – 128 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВС34169

Кушнір Б. Там, на Карвасарах, церква. – Писанка, 1994 р., № 6, с. 12.

Пламеницька Є.М., Винокур І.С., Хотюн Г.М., Медведовський І.І. Кам'янець-Подільський : історико-архітектурний нарис. – К. : Будівельник, 1968 р. – 120 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО185830

Сторінки будівельної історії. По архітектурних пам'ятках Старого міста. Подорож по Новому місту.

Пламеницька О.А. Християнські святині Кам'янця на Поділлі. – К. : Техніка, 2001 р. – 302 с.

Шифр Національної парламентської бібліотеки : А610226

Від різдва Христового до княжої доби. Три християнські громади [14 – 15 ст.]. Архітектурна меса середньовіччя [16 ст. – 1672 р.]. Руїна і відродження [1672 – 1793 рр.]. На схилі 2 тисячоліття [19 – 20 ст.].

Карпати

[Аугустин М.] Augustyn M., Szczerbicki A. Cerkwie w dolinie potoku Mszaniec. – Bieszczad, 1995, t. 3, s. 18 – 28.

"Церкви у долині потоку Мшанець". Архітектура.

[Будзинський З.] Budzyński Z., Tondos B., Tur J. Piękno w drewnie zamknięte : drewniane kościołki i cerkiewki Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórza. – Warszawa : Voyager, 1995. – 64 s.

"Краса, замкнута в дереві : дерев'яні костелики та церковки Бещадів, Низького Бескиду та Погір'я".

[Колективна_праця] Народна архітектура українських Карпат 15 – 20 ст. – К. : Наукова думка, 1987 р. – 271 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА472440

Загальна характеристика заселення українських Карпат. Поселення. Типи та розвиток будівель селянського двору. Житлові та господарські будівлі двору. Полонинське будівництво. Промислове будівництво. Громадські споруди [тут на с. 206 – 236 – про церкви]. Звичаї та вірування, пов'язані зі спорудженням житлових та господарських будівель. Розвиток поселень, житла і житлово-побутових умов у радянський період.

Логвин Г.Н. Украинские Карпаты. – М. : Искусство, 1973 г. – 190 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО203633

[Магочі П.] Magocsi P.R., Zapletal F. Holzkirchen in den Karpaten. – Wien : 1982. – 76 S.

"Дерев'яні церкви в Карпатах".

[Січинський В.Ю.] Sitschynski V. Dřevéné stavby v Karpatské oblasti. – Praha : 1940. – 216 s.

"Дерев'яні споруди в Карпатській області". Аналіз бойківських та гуцульських пам'яток архітектури.

Київщина

[Горбенко Є.В.] Горбенко Е.В. Вновь выявленные памятники деревянного зодчества на Киевщине. – "Архитектура Киева", К., 1982 г., с. 93 – 97.

Івашко-Бадзюх Ю. Дерев'яні шедеври Київщини. – Наука і суспільство, 1994 р., № 11-12, с. 14 – 16.

Селівачов М. Дерев'яні церкви Київщини. – Полтавський археологічний збірник, 1995 р., т. 4, с. 86 – 102, 7 іл.

С. 89 : "Якщо від 15 – 17 ст. до нас дійшли звістки про близько 30 дерев'яних монументальних споруд на Київщині, то кількість пам'яток 18 ст., про які більш-менш докладно повідомляють літературні джерела, сягає вже 150". С. 97 : "В 1920-30-х рр. було знищено понад 90 % сільських храмів".

Щербаківський В. Українські церкви Київщини. – Записки чину св.Василя Великого, 1958 р., т. 3, с. 9 – 45.

Опис церков та їх архітектури, з хронологічним покажчиком.

Щербаківський В.М. Про українські церкви Київщини. – Визвольний шлях, 1961 р., № 5, с. 439 – 448.

Колодне

[Могитич І.Р.] Могытыч И.Р., Слипченко Н.И. Церковь в селе Колодном. – Архитектурное наследство, 1978 г., т. 26, с. 93 – 101.

Косів

Стеф'юк В. Як упорядкувати древній Косів. – Архітектурна спадщина України, 1996 р., т. 3, № 2, с. 226 – 238.

Довідка про природу, історію, містобудівну структуру. Пропозиція щодо створення міста-парку.

Космач

[Стецюк В.М.] В.С. Печальний гуцульський детектив з пожежею наприкінці, але без плахи для палія. – Євшан-зілля, 1987 р., т. 1, с. 190 – 201.

24.12.1963 р. "кліка Параджанова" забрала з церкви в с.Космач іконостас для кінозйомок, який був переданий до Київ.музею україн.мистецтва, а не повернутий до церкви. Горішня церква Параскеви 1 п.18 ст. (звалася ще Довбушівською) збудована десь 1720 р.; під час ремонту 1930 р. була перероблена і спрощена форма бані. 6.09.1979 р. постановою РМ УРСР церкву визнано пам'яткою республіканського значення. У 1985 р. церква згоріла дощенту.

Країв

Годованюк О.М. Архітектурна спадщина с.Країв. – "Українська республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства. ТД", К., (2-а), 1982 р., с. 263 – 264.

Церква Покрови 1739 р. – подібна до оборонних споруд; стара "мурованка" на території поміщицької садиби 19 ст.

Крехів

Січинський В. Архітектура Крехівського монастиря по деревориту 1699 р. – Літературно-науковий вісник, 1923 р., №№ 8 – 9.

Окр. : Льв. : 1923 р. – 24 с.

Шифр НБ АА УРСР

На підставі деревориту Д.Сінкевича та інших джерел проаналізовано історію та архітектуру монастиря.

Січинський В. Крехів. – Життя і знання, 1934 р., № 3, с. 84 – 87.

Історія монастиря; зв'язки його з Б.Хмельницьким. Обороною його від турків керував І.Мазепа [??]. Публікація листа П.Дорошенка до монастиря. Опис оборонних споруд і церков.

Цимбалюк С. Монастир ЧСВВ у Крехові. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1993 р., т. 1, с. 58 – 59.

Цимбалюк С. Реставрація та пристосування вежі-дзвіниці Крехівського монастиря св.Миколая ЧСВВ. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1994 р., т. 2, с. 62 – 63.

Цимбалюк С. Придорожні каплиці Крехівського монастиря св.Миколи ЧСВВ. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1995 р., т. 3, с. 65 – 66.

Цимбалюк С. В'їздова вежа Крехівського монастиря св.Миколи ЧСВВ. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 5, с. 116 – 118.

Кривчиці

Сенів І. Архітектурна пам'ятка [- дерев.церква 18 ст. в с.Кривчиці]. – Вільна Україна, 1958 р., 19.01.

Лівобережна_Україна

Зубенко-Царьова М.В. Чарівна подорож [по пам'ятках архітектури лівобережної України]. – К. : Будівельник, 1972 р. – 54 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО198759

Мусієнко П.Н. Подих давнини глибокої. – К. : Будівельник, 1972 р. – 80 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО198770

Пам'ятки архітектури лівобережної України.

Цапенко М.П. По равнинам Десны и Сейма. – М. : Искусство, 1967 г. – 131 с.

2 вид. : М. : Искусство, 1970 г. – 143 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО178233 АО177865 (1 вид.); АО193313 (2 вид.)

Лозин

[Януш Б.] Janusz B. Cerkiew drewniana w Łozinie pod Lwowem : z powodu sprawozdania konserwatora d-ra A.Czołowskiego. – Gazeta lwowska, 1913, № 125.

"Дерев'яна церква у Лозині біля Львова".

Львів

Данилюк А. Храм студитської лаври Йоана Хрестителя. – "Давні обителі України : архітектура", Льв., 2002 р., с. 65 – 66, 1 іл.

Коротка довідка про дерев'яну церкву св.Миколи із с.Кривки, перевезену до Кайзервальду у Львові (нині Шевченківський гай – музей народної архітектури). З 1990 р. церкву використовують ченці-студити.

[Лобеський Ф.] Łobeski F. Cerkiew pod wezwaniem Wniebowstąpienia n.Maryi panny na Zniesieniu, wiosce pode Lwowem, tudzież architektura cerkwi ruskich w ogólności. – Rozmaitości, 1858, № 42, s. 329 – 334; № 43, s. 337 – 340.

"Церква вознесіння найсвятішої панни Марії у Знесінні, селі біля Львова, а також архітектура руських церков взагалі".

[Фішер В.] Fiszer W. Przyczynek do wiadomości o cerkwiach drewnianych w okolicach Lwowa. – Ziemia, 1912, № 12, s. 192 – 193.

"Замітка про дерев'яні церкви в околицях Львова".

[Януш Б.] Janusz B. Niebezpeczeństwo grożące zabytkom architektury drewnianej okolic Lwowa. – Ziemia, 1912, № 12, s.

Шифр Національної бібліотеки України : ЖС3290

"Небезпека, яка загрожує пам'яткам дерев'яної архітектури околиць Львова".

Манява

Дерев'янко М. Скит Манявський колись і тепер. – Людина і світ, 1983 р., № 10, с. 17 – 22.

[Мокловський Т.] Mokłowski T. Skit w Maniawie na podstawie badań dokonanych latem w r.1911. – Sprawozdania komisji do badań historyi sztuki w Polsce, 1914, t. 9, № 3-4, s. 434 – 449.

"Скит у Маняві на підставі досліджень, виконаних влітку 1911 р."

Пастернак Я. Проблема консервації руїн скиту Манявського. – Діло (Льв.), 1937 р., № 5.

Скрипник І.Р. Скит Манявський : історико-архітектурний музей. – ІФ. : 1989 р. – 28 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА510515

Стойко І.М. Скит Манявський. – Український історичний журнал, 1971 р., № 4, с. 119 – 120.

Межигір'я

Бреяк О. Будівлі Києво-Межигірського монастиря. – Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні, 1999 р., т. 8, с. 123 – 129, 1 іл.

За малюнком А.Вестерфельда 1651 р. Руйнівні пожежі 1665, 1787, 1810 рр.

[Істомін М.П.] Истомин М.П. Отчёт о поездке в Межигорье и киевское Полесье. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1901 г., т. 17, № 1, отд. 1, с. 16 – 33.

Яремич С. Строения Межигорской фабрики. – Искусство, живопись, графика, художественная печать (К.), 1911 г., № 6-7, с. 274 – 292.

Микитинці

Лісова Н. Як у Микитинцях [р.Косів] рятували церкву. – Пам'ятки України, 1992 р., № 2-3, с. 23 – 26.

Дерев.церква Здвиження 1764 р. і дзвіниця.

Млини

Слободян В. Церква в Млинах : уточнення датування. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1998 р., т. 10, с. 148 – 149, 2 іл.

Церква відома з 1587 р.; існуюча споруда датувалась за шематизамами 1740 р., а є напис на одвірку – 1733 р.

Мушина

[Кметович В.] Kmietowicz W. Muszyńskie kapliczki. – Almanach sądecki, 1992, № 2, s. 27 – 35.

"Мушинські каплички".

Нижній_Комарник

Мушинка М. Церков в Нижньому Комарнику [біля Свидника]. – Загрода, 1995 р., № 1, с.

Новгород-Сіверський

Вечерський В. Новгород-Сіверський державний історико-культурний музей-заповідник. – Пам'ятки України, 1996 р., № 3-4, с. 29 – 33.

Історія пам'яток архітектури та їх реставрації.

Гапєєв С. Новгород-Сіверський державний історико-культурний заповідник : провідник. – Хк. : Пролетар, 1931 р. – 44 с.

Новий_Ропськ

Таранушенко С.А. Памятник украинской монументальной деревянной архитектуры – церковь Николая в Новом Ропске на Стародубщине. – Зборник народног музея (Београд), 1979 г., т. 9-10, с. 581 – 588.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

Нові_Петрівці

[Ернст Ф.Л.] Эрнст Ф.Л. Разобранная церковь в с.Новые Петровцы. – Искусство в южной Росии, 1913 г., № 9-10, с. 451 – 453.

Новомосковськ

[Акронім] П.Г. Запорожский храм в Новомосковске. – Киевская старина, 1888 г., № 1-3, отд. 3, с. 41 – 48.

Розповідь про Я.Погрібняка. Повідомлення про перебудову 1887 р.

[Оранський К.] Оранский К. Новомосковский Святотроицкий собор. – Записки Одесского общества истории и древностей, 1850 г., т. 2, с. 829 – 832.

Січинський В. Новоселиця над Самарою – запорізьке місто. – Літопис червоної калини, 1935 р., № 11, с. 7 – 10.

Історія міста (з 1794 р. – Новомосковська); опис фортеці та церкви.

Шаповал І. Пам'ятка українського бароко [- собор у Новомосковську]. – Пам'ятки України, 1971 р., № 2, с. 47 – 49.

Новоселиця

[Скоп-Друзюк Г.П.] Друзюк Г., Скоп Л. Новоселицька Успенська церква 17 ст. – музей народної архітектури та живопису. – Ужгород : 1988 р.

[Скоп-Друзюк Г.П.] Друзюк Г.П., Скоп Л.А. История создания алтарной преграды в с.Новоселица на Закарпатье. – "Памятники культуры : новые открытия 1989 г.", М., 1990 г., с. 204 – 218.

Шифр Національної бібліотеки України : Ж66798

Створена в 2 п.17 ст.

Оброшине

[Януш Б.] Janusz B. W sprawie cerkwi drewnianej w Obroszynie. – Kurjer lwowski, 1911, № 365.

"У справі дерев'яної церкви в Оброшині".

Осмолода

Слободян В. Свято-Андреївський скит. – Лавра, 1999 р., № 3, с. 25 – 26.

2 вид. : "Давні обителі України : архітектура", Льв., 2002 р., с. 67 – 68, 3 іл.

В 1934 р. митрополит А.Шептицький купив в с.Ріпне Рожнятівського району дерев'яну церкву; в 1937 р. її перевезли в ур.Лужки (на верхів'ї р.Лімниці, біля с.Осмолода) і в 1938 р. освятили. Церква розібрана після 1990 р.

Пляшева

[Мах П.П.] "Козацькі могили" : музей-заповідник. – Льв. : Каменяр, 1972 р. – 62 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО199907

Поворозник

[Петров З.] Petrow Z. Cerkiew w Powroźniku. – Mówią wieki, 1962, № 11, s. 30 – 33.

"Церква у с.Поворозник".

Поділля

Малаков Д.В. По восточному Подолью : от Жмеринки до Могилёва-Подольского. – М. : Искусство, 1988 г. – 166 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО246852

[Сіцінський Ю.Й.] Сецинский Е.И. Характерные особенности древних церквей Подолии. – "Труды 11-го археологического съезда", М., 1901 г., т. 1, с.

[Сіцінський Ю.Й.] Сецинский Е.И. Отчёт об осмотре древностей в Подольской губернии летом 1901 г. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1903 г., т. 17, № 1, отд. 1, с. 34 – 49.

[Сіцінський Ю.Й.] Сецинский Е.И. Характерные черты древних церквей Подолии. – Православная Подолия, 1912 г., № 36, с. 841 – 849.

Полісся

Данилюк А. Релікти давнього будівництва : пам'ятки народної архітектури рівненського Полісся. – Рв. : Азалія, 1995 р. – 80 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА566633

Завада В.Т. Архитектурные памятники Полесья как исторический источник. – "Исследование и охрана архитектурного наследия Украины", К., 1980 г., с. 60 – 65.

Завада В.Т. Деревянная архитектура Полесья и её место в истории украинского зодчества. – "Архитектурное творчество в УССР", К., 1988 г., с. 78 – 82.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА497760

Полтава

[Павлуцький Г.Г.] Павлуцкий Г.Г. Деревянные церкви Полтавщины. – "Труды 13-го археологического съезда", М., 1908 г., т. 1, с.

Потелич

Січинський В. Будівництво міста Потилича. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, 1927 р., т. 147, с. 104 – 128.

Історія міста; опис пам'яток дерев'яної архітектури 16 – 17 ст.; 24 ілюстрації.

Січинський В. Потилич. – Життя і знання, 1933 р., № 10, с. 277 – 280.

Історія міста; опис церков св.Духа (1502 р.), Трійці (1593 р.), Різдва богородиці.

Присліп

[Шантер З.] Szanter Z. Cerkiew w Prysłopiu i jej remont. – Polska sztuka ludowa, 1985, № 3-4, s. 247 – 252.

"Церква у Прислопі та її ремонт".

Пряшів

Слободян В. Сакральна архітектура українців Пряшівщини. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1993 р., № 1, с. 3 – 13.

Пустовійтівка

Вечерський В., Звагельський В. Зруйновані храми Сумщини : церква св.Трійці у с.Пустовійтівка. – См. : 1991 р.

Раб'є

[Аугустин М.] Augustyn M. Cerkiew w Rabem koło Ustrzyk Dolnych. – Bieszczad, 1997, t. 4, s. 111 – 123.

"Церква у с.Раб'є біля Нижніх Устериків". Архітектура.

Ревне

[Ромшторфер К.] Romstorfer K. Die alte gr.or.Pfarkirche in Revne. – Mitteilungen der k.k.Central-Comission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historische Denkmale, 1891,

Шифр Національної бібліотеки України : ?

"Стара греко-православна парафіяльна церква у Ревному".

Речиця

[Сиговський П.] Sygowski P. Wyposażenie unickiej cerkwi p.w.św.Jana Ewangelisty w Reczycy koło Kamieńca Litewskiego (na podstawie opisu wizytacyjnego z roku 1725). – "Cerkiew – wileka tajemnica", Gniezno, 2001, s. 75 – 77.

"Оздоблення уніатської церкви у Речиці біля Кам'янця-Литовського (на підставі візитаційного опису 1725 р.)"

Рівне

[Ричков П.А.] Рычков П.А. Дорогами южной Ровенщины : от Корца до Пляшевой. – М. : Искусство, 1989 г. – 175 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО249920

Корець, Рівне, Острог, Дубно, Пляшева.

Рогатин

Воробей Л. Вірити власним очам... – Євшан-зілля, 1987 р., т. 1, с. 173 – 182.

В Рогатин.районі в 21 церкві розміщено музеї. При їх створенні нищаться інтер'єри церков.

Мельник В.І. Церква святого Духа в Рогатині. – К. : Мистецтво, 1991 р. – 144 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА537368

Січинський В. Рогатин. – Життя і знання, 1937 р., № 1, с. 14 – 16.

Історія міста; опис пам'яток архітектури : церкви Різдва богородиці, костелу, руїн домініканського кляштору, церкви св.Духа.

Розділ

[Анонім] Starożytna cerkiew w Rozdole nad Dniestrem obok Stulska. – Wieś ilustrowana, 1913, № 8, s. 16, il.

"Старожитна церква в Роздолі над Дністром біля Стільська".

Ромни

[Макаренко М.О.] Макаренко Н.Е. На родине последнего гетмана запорожского П.Калнышевского : Покровская церковь в Ромнах, построенная Калнышевским. – Искусство и художественная промышленность, 1901 г., № 8, с. 253 – 257.

[Макаренко М.О.] Макаренко Н.Е. Памятники украинского искусства 18 в. – Зодчий (Спб.), 1908 г., № , с.

Церква Покрови в Ромнах.

Падалка Л.В. О старинном Покровском храме казацкой поры и его строителе П.Калныше. – Труды Полтавской учёной архивной комиссии, 1908 г., т. 5, с. 49 – 64.

Шифр Національної бібліотеки України : ВИ18076 ВИ23348 ВИ2260 (відб., 18 с.).

Румунія

Слободян В. Церковне будівництво за Дунаєм. – Пам'ятки України, 1994 р., № 3-6, с. 35 – 38.

В Добруджі, на території задунайських козаків.

Слободян В. Церкви українців Румунії : південна Буковина, Задунав'я, Банат, Марморощина. – Льв. : Стрім, 1994 р. – 112 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА560989

Слободян В. Церковна архітектура українців Задунав'я. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, 1994 р., т. 227, с. 327 – 332, 6 іл.

Типи церков 19 – п.20 ст. З 1926 р. всі відправи в них – румунською мовою.

Ряшів

[Бриковський Р.] Brykowski R. W sprawie architektury cerkiewnej województwa rzeszowskiego. – Ochrona zabytków, 1957, № 2, s.

"У справі церковної архітектури Ряшівського воєводства".

Свищів

[Цеслік-Сиговська І.] Cieślik-Sygowska I. Drewniane cerkwi w Świeszczowie na tle architektury grecko-katolickiej od 17 do 2 p.19 w. w dawnym powiecie chełmskim. – Lubelszczyzna, 1996, № 2, s. 110 – 120.

"Дерев'яні церкви у Свищові на тлі греко-католицької архітектури від 17 до 2 п.19 ст. у давньому Холмському повіті".

Селятин

Чучко М.К. Церква Різдва богородиці [в с.Селятин] в буковинських Карпатах : 17 ст. – "Матеріали 4-ї міжнародної археологічної конференції студентів і молодих вчених", К., 1996 р., с. 74.

Опис пам'ятки.

Синів

Завада В.Т. Пам'ятка дерев'яної архітектури в с.Синів. – "Українська республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства. ТД", К., (2-а), 1982 р., с. 261 – 262.

Церква Іоанна Богослова 1595 р. [р.Гоща Рв].

Сіверщина

Вечерський В. Сіверщина. – Архітектура України, 1993 р., № 2, с. 39 – 44.

Віроцький В.Д., Карнабіда А.А., Киркевич В.Г. Монастирі та храми землі Сіверської. – К. : Техніка, 1999 р. – 231 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО260191

Історична доля. Храмове будівництво Сіверщини. Літописний Любеч. Фортеця на Острі. Козелецьке диво. На руїнах гетьманської столиці. На седнівській горі. Стольне місто князя Ігоря – Новгород-Сіверський. "У Глухові, у городі у всі дзвони дзвонять..." "В Путивлі-граді..." Обителі-фортеці лісового краю. У долині Десни.

Скалат

[Фінкель Л.] Finkel L. Cerkwie drewniane w powiecie skałackim. – Teka konserwatorska (Lw.), 1909, t. 3, № 76-87, s. 14 – 15.

"Дерев'яні церкви у Скалатському повіті".

Сколе

[Рехович К.] Rechowicz K. Sztuka budowania z drzewa w okolicy Skolego. – Lud, 1911, № , s. 1 – 14.

"Мистецтво дерев'яного будівництва в околицях Сколого".

Скорики

Гулько Я. Легендарна церква. – Людина і світ, 1992 р., № 9-10, с. 46.

Церква св.Михайла 1 п.17 ст. в с.Скорики Тр.

Слобідка:Тисменицького району

Кіндзельський Б., Йосипів Р. Переміщення будівлі дерев'яної церкви 1 п.19 ст. в с.Слобідці Тисменицького району Івано-Франківської обл. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1995 р., т. 3, с. 70 – 72.

Сосниця

Сорока Н. Сосницькі церкви. – Сіверянський літопис, 1995 р., № 3, с. 80 – 81.

Довідка про їх будування та знищення.

Старе_Село

[Мейснер А.] Meissner A. Dzwonnica w Starem Siole, pow.Bobrzecki; baszta w Sokolu, pow. Kamieniecki. – Ziemia, 1912, № 29, s. 482, il.

"Дзвіниця у Старому Селі (пов.Бібрка); башта в Соколю (пов.Кам'янка)".

Старий_Кривин

Сис Т. Кривинське диво. – Радянське Поділля, 1969 р., 24.08.

Церква і палац у с.Старий Кривин.

Старява

[Аугустин М.] Augustyn M., Szczerbicki A. Cerkwie w okolicach Starzawy. – Bieszczad, 1997, t. 4, s. 241 – 255.

"Церкви в околицях Старяви".

Тернопіль

Федорук О. Земля, красою засіяна. – Народна творчість і етнографія, 1968 р., № 2, с. 92 – 97.

Дерев'яні церкви Тернопільської області.

Трочани

Січинський В. Деревляна церква в Трочанах (Пряшівщина). – Науковий збірник товариства "Просвіта", 1938 р., т. 13-14, с. 150 – 159.

Улюч

[Яра Р.К.] Jara R.K. Cerkiew p.w.Wniebowstąpienia pańskiego w Uluczu : nowe datowanie w świetle badań dendrochronologicznych. – "Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej", Lańcut, 1999, s. 362 – .

"Церква Вознесіння в Улючу : нове датування у світлі дендрохронологічних досліджень".

Фастів

Шулешко І. З історії будівництва православних церков у Фастові : за архівними матеріалами і документами. – Прес-музей (Фастів), 1997 р., № 7, с. 12 – 17.

Ц. Покрови; ц.Воскресіння (1868 – 1876 рр.) мурована – зруйнована в 1943 р. під час визволення міста.

Харків

[Редін Є.К.] Редин Е.К. Памятники церковных древностей Харьковской губернии. – Записки Харьковского университета, 1900 г., № 4, с. 6 – 10.

Шифр Національної бібліотеки України : Ж17733; АИ15652 АИ23483 Попов/12531 (відб., 14 с.).

[Редін Є.К.] Редин Е.К. Религиозные памятники искусств в Харьковской губернии. – "Труды 12-го археологического съезда", М., 1905 г., т. 3, с.

[Фомін П.] Фомин П. Церковные древности Харьковского края. – Хк. : 1916 г., т. 1 = 181 с.

Хачів

[Корнецький М.] Kornecki M. Drewniany kościół Wniebowzięcia najświętszej Matii panny i św.Michała archanioła w Chaczowie. – Rzeszów : 1994. – 19 s., 14 tabl.

"Дерев'яний костел Вознесіння найсвятішої діви Марії і св.архангела Михаїла у Хачові".

Холм

[Дем'янович А.] Демьянович А. Постройка и переделка униатских церквей в бывшей Холмской епархии в видах её сближения с православной церковью. – Холмско-Варшавский епархиальный вестник, 1879 г.,

Слободян В.М. Церква св.Параскеви у Холмі. – Архітектурна спадщина України, 1996 р., т. 3, № 1, с. 231 – 234.

Історичні дані про церкви Холма. Ц.Параскеви відома з 16 ст., згоріла 1808 р. В 1913 р. закладено нову ц.Параскеви на старому місці (архіт.О.Пуринг, подібна до ц.Покрови на Нерлі); в 1914 р. ц. була майже закінчена; її розібрали в 1920-х рр.

Слободян В. Церковне будівництво Холмщини і Підляшшя у 17 – 19 ст. (до введення православ'я). – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 28 – 29.

Слободян В. Дерев'яне церковне будівництво Холмщини і південного Підляшшя в греко-католицький період : за матеріалами архівних даних і збереженою іконографією. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1997 р., т. 6, с. 25 – 43.

Слободян В. Дерев'яне церковне будівництво Холмщини і південного Підляшшя в православний період : 1875 – 1914 рр. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1997 р., т. 8, с. 76 – 82.

Цмоляс

[Корнецький М.] Kornecki M., Szkaradek K., Jucha Z. Drewniany kościoł Przemienienia pańskiego w Cmolasie. – Cmolas : 1995. – 51 s., 3 tabl.

"Дерев'яний костел Преображення у Цмолясі" [біля Ряшева, 17 – 20 ст.]

Черепин

Вуйцик В. Контракт на побудову дерев'яної церкви в селі Черепині на Львівщині. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1994 р., т. 2, с. 50 – 54.

Чернівці

Тимощук Б.О. Найдавніша споруда Чернівців. – Радянська Буковина, 1965 р., 3.12.

Дерев'яна церква Миколи 1607 р.

Хохол Ю.Ф., Ковальов Ю.С. Чернівці : історико-архітектурний нарис. – К. : Будівельник, 1966 р. – 79 с.

Шифр Національної бібліотеки України : АО175124

Чернігів

[Горностаєв Ф.Ф.] Горностаев Ф.Ф. О деревянных церквях Черниговской губернии. – "Труды 14-го археологического съезда", М., 1911 г., т. 3, с.

Чортків

Громов А. Любіть давнину. – Зоря комунізму (Чортків), 1971 р., 10.06.

Пам'ятки дерев'яної архітектури Чортківського району.

Шилівка

Угнурян О. Перед іконою. – Вітчизна, 1990 р., № 12, с. 148 – 151.

Шифр Національної бібліотеки України : Ж22465

Відбудова церкви Знесіння 18 ст. в с.Шилівка р.Решетилівка.

Щебрешин

[Кондрацюк П.] Kondraciuk P. O dawnym wyposażeniu cerkwi w Szczebrzeszynie. – Zamojski kwartalnik kulturalny, 1998, № 2-3, s. 92 – 95,

"Про давнє оздоблення церкви у Щебрешині".

Ярослав

[Собоцький В.] Sobocki W. Drewniana architektura cerkiewna Małopolski środkowej – powiat jarosławski. – Brondby : 1993, t. 1.

"Дерев'яна церковна архітектура середньої Малопольщі – Ярославський повіт".

Ясло

[Мастей А.] Mastej A. Zabytkowe cerkwie w Jaselskiem. – Rocznik jaselski, 1970 – 1971,

"Церкви, що є пам'ятками, у Ясельському повіті".


Повна "Бібліографія старої України" завжди доступна на компакт-диску. Клацніть по посиланнях, щоб замовити собі цей диск.© 2007-2009, Olena Krushynska (derevkhramy@ukr.net)
Всі права застережені відповідно до чинного законодавства України.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише за узгодженням з автором.
[an error occurred while processing this directive]